Ja żyję i wy żyć będziecie J 14,19b
Naszym Gościom życzymy udanego odpoczynku i Bożej opieki!
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie erygowana była pierwotnie na przełomie XVI i XVII w., po odbudowaniu przez luteran, najprawdopodobniej w 1599 r., spalonego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich. W skład parafii wchodziły wówczas jako filiały kościół pw. Jakuba Starszego w Lasowicach Małych i kościółek (kaplica) w Tułach. Pojawił się wtedy pierwszy w tych stronach, stały pastor. Szybko jednak przyszła kontreformacja i w 1653 r. ewangelicy utracili swój stan posiadania. Mimo tego to jeszcze luteranie odbudowali (po pożarze?), prawdopodobnie w 1735 r., kościół w Lasowicach Małych. W 1867 r., po wybudowaniu i konsekracji rok wcześniej kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich, parafia erygowana została powtórnie. Lasowice Małe dopiero w 1932 r. doczekały się nowego, skromnego domu Bożego.
Kościół ewangelicki w Fosowskiem Kaplica ewangelicka w Lasowicach Małych Kościół ewangelicki pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich Kościół ewangelicki pw. Krzyża Chrystusowego w Oleśnie Kościół ewangelicki w Zawadzkiem
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie stanowi dzisiaj jedną z 41 parafii diecezji katowickiej. Swym zasięgiem rozciąga się na trzy powiaty: kluczborski, oleski i strzelecki. W jej skład wchodzi 5 filiałów: Fosowskie, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Olesno i Zawadzkie. Część parafian mieszka na stałe poza granicami kraju, głównie na terenie Niemiec, są oni jednak traktowani przez wspólnotę na równi z wiernymi pozostającymi tu, na ziemi oleskiej. W przeszłości Olesno i Zawadzkie stanowiły samodzielne parafie. Tak samo najważniejszy podówczas ośrodek religii ewangelickiej na ziemi oleskiej – Biskupice – i Dobrodzień, w których to kościoły w 1945 r. przejęli katolicy, a także Lubliniec, z kolei w którym kościół w 1972 r. zburzono. Wszystkie one w historii przynależały pierwotnie do wyznaniowego powiatu opolskiego, a później kluczborskiego. Obecnie Nabożeństwa w filiałach w Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Oleśnie odbywają się z reguły co tydzień, a w filiałach Fosowskie i Zawadzkie co około miesiąc, zgodnie z planem nabożeństw. W Lasowicach Wielkich prowadzone są szkółki niedzielne dla dzieci. Lekcje religii odbywają się w Chocianowicach, Kluczborku, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich, Oleśnie i Zawadzkiem. W Oleśnie znajduje się odzyskany po nacjonalizacji dom parafialny, a w nim biblioteka. Mieszkanie proboszcza znajduje się w Lasowicach Małych. W działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wpisana jest pomoc dobroczynna. I mimo że lasowicka wspólnota parafialna jest bardzo nieliczna, to prowadzi bardzo aktywną działalność, podejmując nowe i wielkie wyzwania. W 2003 r. przy parafii zapoczątkowało działalność ponadwyznaniowe miejsce spotkań dzieci i młodzieży – Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury (LDTiK) w Lasowicach Małych. Zgodnie z ideą dom ten pozwala na aktywne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników, zacieśnienie więzi środowiskowych, uczniowie mogą tu otrzymać pomoc w nauce, organizowane są spotkania z ciekawymi osobami, wycieczki, a wszystko to w atmosferze akceptacji pozytywnych wartości. Latem Dom zamienia się w miejsce wypoczynku dzieci i młodzieży: miejscowych oraz z innych krańców naszego kraju i Europy. W 2006 r. przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury zainicjowały działalność: Punkt Konsultacyjny GOPS, schronisko młodzieżowe, uruchomiono też pracownię komputerową. W 2007 r. gmach LDTiK przeszedł gruntowny remont.