Ewangelicy w Oleśnie Śl.

Reformacja objęła ziemię oleską w bardzo niewielkim stopniu, a katolicyzm pozostał głównym wyznaniem miejscowej ludności. Na podstawie protokołu wizytacyjnego z 1720 r. można stwierdzić, że w Oleśnie żyło wówczas 28 ewangelików. W ciągu następnych kilkunastu lat ich liczba znacznie wzrosła. Przyrost ten spowodowany został napływem ludności niemieckiej, który nasilił się po przyłączeniu w 1742 r. […]

Szkoła ewangelicka w Oleśnie Śl.

Szkoła ewangelicka w Oleśnie rozpoczęła działalność najprawdopodobniej w 1793 lub 1794 r. Przez długie lata stanowiła oparcie dla oleskiej wspólnoty ewangelickiej, która dopiero w 1847 r. doczekała własnej parafii, a w 1853 r. swojego domu Bożego.  Do powstania szkoły przyczynił się pastor Regehly, pierwszy jej inspektor. Z chwilą otwarcia szkoła liczyła 30 uczniów. W 1796 […]