Ochotnicza Straż Pożarna

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych Czerwiec 1934 roku daje początek historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych – tak głosi akt założenia jednostki, pieczołowicie i z czcią przechowywany w zbiorach prywatnych potomków jej założyciela i pierwszego komendanta – Ernesta Lipińskiego. Zaczątki jednostki przeciwpożarowej istniały w Lasowicach Małych już od roku 1928. W 1934 […]

Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin

„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” to tytuł jednego z wielu projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, propogującego niemieckie dziedzictwo kulturowe na Górnym Śląsku. Stanowił on odpowiedź na polską propagandę, budującą przez dziesięciolecia – zwłaszcza pośród społeczeństwa polskiego, zamieszkującego dawne tereny niemieckie – negatywny wizerunek przeszłości. Projekt, finansowany z niemieckich środków budżetowych, współorganizowały lokalne […]

Christian Minkus – Wielki człowiek z Lasowic Małych

W 1848 r. doszło, choć na różnym podłożu, do wspólnych wystąpień rewolucyjnych w niemal wszystkich krajach Europy, zwanych Wiosną Ludów. Ujawniły się konflikty na tle narodowym i społecznym. Na Górnym Śląsku domagano się głównie zaprzestania wyzysku ludności – zniesienia pozostałości ustroju feudalnego oraz społecznego równouprawnienia. Odezwa do ludu śląskiego1 Królewski Immediat i Komisarz Śląska – […]

Lasowice Małe na starych mapach

Schlesien 1 AD 1561 2 AD 1712 2 AD 1746 3 AD 1818 4 NN 5 NN 6 NN 7 AD 1903 8 AD 1905 3 AD ok. 1910 9 AD ok. 1920, Austro-Węgierska mapa wojskowa 10 AD 1925, mapa linii kolejowych 11 NN (pomiędzy 1936 a 1945) 12 AD 1963 13 AD 1985 14 […]

Lotnisko "Schlosswalden"

Na północ od wioski Lasowice Małe, pomiędzy [zamkniętą] linią kolejową Kluczbork-Fosowskie a lasem w stronę Chocianowic, w 1939 r. Niemcy wybudowali lotnisko polowe. Nosiło ono nazwę zgodną z ówczesną nazwą miejscowości, czyli „Schlosswalden” i posiadało wymiary 1400 na 1200 m. W okresie sierpnień-wrzesień 1939 r. wykorzystywane było przez 1. Eskadrę Lotniczą 124. Grupy Rozpoznawczej Luftwaffe […]

Zdjęcia historyczne

Widokówki, karty pocztowe Gruss von Dominium Klein-Lassowitz = Pozdrowienia z dominum Lasowice Małe. 1. Schloss = zamek, 2. Brennerei = gorzelnia, 3. Molkerei = mleczarnia, 4. Schmiede = kuźnia; widokówka z obiegu, pisana 21 grudnia 1905 r., nadawca Friedrich Czybik z matką Gruß aus Klein Lassowitz = Pozdrowienia z Lasowic Małych. 1. Fritz Miska’s Gasthaus […]

Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Lasowice Małe – Klein Lassowitz1 to miejscowość położona w części Górnego Śląska zwanej Śląskiem Opolskim, na historycznej ziemi oleskiej. Według regionalizacji fizycznogeograficznej leży w obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej, nad rzeką Bogacicą, w prawobrzeżnym dorzeczu środkowej Odry.2 Administracyjnie znajduje się: od 1950 r. w województwie opolskim, od 1999 r. w powiecie kluczborskim, […]

Kościół

Z 1447 r. pochodzi pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie kościoła w Lasowicach Małych, jako jednego z pięciu w najbliższej okolicy. Następny, stojący do teraz kościół, wzniesiono w 1688 r. Budowniczymi byli ewangelicy, mimo że już 1653 r. utracili prawo do tej świątyni. Co do tego zgodne są chyba wszystkie bardziej lub mniej oficjalne źródła. Dodać jedynie […]

Kolej

W 1855 r. Towarzystwo Kolei Opolsko-Tarnogórskiej (Oppeln-Tarnowitz Eisenbahn Aktiengesellschaft; OTE) wystąpiło do rządu Królestwa Pruskiego o koncesję na budowę linii kolejowej, łączącej północną stroną Dolny z Górnym Śląskiem. Dokument ten uzyskała jednak inna spółka akcyjna – Towarzystwo Koleje Górnośląskie (Oberschlesische Eisenbahn Aktiengesellschaft; OSE), ale w 1859 r. zrezygnowała z realizacji tego zamiaru. Ponowne starania podjął […]

Kalendarium historyczne

Wybrane rocznice w 2008 r. • 160 lat temu Christian Minkus zasiadł w ławach frankfurckiego zgromadzenia narodowego. • 140 lat temu do Lasowic Małych dotarła droga żelazna. • 90 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Pochłonęła życie 51 mieszkańców Lasowic Małych. • Epoka żelaza, kultura halsztacka – Działalność człowieka na terenie dzisiejszych Lasowic Małych, […]