Jasienie do odnowy

Po Chudobie, Gronowicach, Laskowicach i Lasowicach Wielkich do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” przystąpiło – jako piąte z terenu gminy – sołectwo Jasienie. Taką wolę miejscowej społeczności zaakceptowała Rada Gminy Lasowice Wielkie na sesji 25 kwietnia 2007 r. Liderem grupy odnowy wsi Jasienie została Gabriela Prochota, natomiast koordynację programu z ramienia Urzędu Gminy powierzono […]

Czystość i porządek w gminie unormowane

Ledwie co (10 stycznia 2007 r.) wszedł w życie uchwalony przez lasowickich radnych Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie1, a już mamy następną uchwałę w tym temacie, zastępującą poprzednią2. Regulamin ten określa szczegółowo wymagania m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości w Gminie, rodzaju i minimalnej pojemności […]