Będziemy mieli nową drogę

17 maja 2007 r. zamawiający – Urząd Gminy Lasowice Wielkie – rozstrzygnął przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazowej do gruntów rolnych w Lasowicach Małych. Od wadium odstąpiono. Czas realizacji zamówienia oznaczono na 5 miesięcy. Przetarg wygrał Janusz Sowa z Lublińca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PH-U „Larix”. Zaoferował kwotę 1.410.246,78 zł. Droga objęta postępowaniem znajduje […]