Kościół w Tułach – perła architektury neogotyckiej

Kościół w Tułach na Górnym Śląsku, projekt architekta Alexisa Langera, rysowany przez Roberta Katzera Poświęcony Matce Boskiej Bolesnej kościół w Tułach zalicza się do najpiękniejszych budowli sakralnych stylu neogotyckiego na ziemi oleskiej. Historię jego powstania wyczytujemy z dokumentu korespondencyjnego od księdza Gustawa Łysika, sporządzonego 17 maja 1968 r.: „W roku 1714 Samuel Friedrich von Blacha […]