O sytuacji gospodarczej diecezji w Lasowicach

1 czerwca 2007 r. w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych odbyło się posiedzenie Synodalnej Komisji Gospodarczej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zgromadzeni omówili bieżące zagadnienia dotyczące sytuacji gospodarczej naszej diecezji i zastanawiali się nad planami na przyszłość. Podczas posiedzenia wiele uwagi poświęcone zostało kwestiom związanym z przepisami remontowymi, dotyczącymi prowadzenia prac na obiektach […]