Wielki ciężar 24. tysięcy Marek długów

Na przestrzeni blisko pięciu wieków wiele różnych i ważnych wydarzeń obejmowało ludność wyznania ewangelickiego z Lasowic. Chwile radosne przeplatały się z dramatami, jak ten, przed którym stanęła dopiero co reaktywowana parafia. Zaledwie po kilkunastu latach od podniosłej chwili konsekracji kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich okazało się, że ponad siły skromnej wspólnoty […]

Przedwakacyjne spotkanie w Lasowicach Małych

10 czerwca w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych odbyło się ostatnie przed wakacjami, regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego. W tym samym terminie i miejscu odbyło się spotkanie z pracownikami Duszpasterstwa Wśród Małżeństw przy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, które poprowadzili Mariola i Roman Fengerowie. Spotkanie zorganizowane zostało w dwóch grupach: […]