Posprzątaliśmy nasz świat

W dniach 14-16 września 2007 r. trwała tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie Świata”. To już 14. edycja międzynarodowej kampanii Clean up the World. Jej koordynatorem krajowym jest Fundacja Nasza Ziemia. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć udziału w niej społeczności lasowickiej gminy. Lokalnym organizatorem „Sprzątania Świata” na naszym terenie został Zespół Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach, we współpracy z […]