Nowy rok szkolny na kartach historii

1 września rozpoczął się tradycyjnie nowy rok szkolny. Dzień pełen emocji dla uczniów i ich rodziców. W lasowickiej gminie także za sprawą skorygowanego lokalnego systemu oświaty. Lecz jeszcze chyba większe emocje towarzyszyły dzieciom ewangelickich rodzin z Kolonowskiego i Zawadzkiego. Równo 120 lat temu. Wtedy to, w 1887 roku, udało się w obydwu tych miejscowościach zmaterializować […]

Nowy rok szkolny w lasowickiej parafii ewangelickiej

Właściwa organizacja lekcji religii mniejszościowej i rozproszonej parafii stwarza każdego roku największy problem. Dzieci wyznania ewangelickiego należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie zgłoszone są w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich. W roku szkolnym 2007/2008 łącznie w Punkcie Katechetycznym zgłoszonych jest 22 dzieci chodzących na codzień do różnych szkół podstawowych i gimnazjalnych […]