Francuscy liderzy w Lasowicach Małych

29 października 2007 r. Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury gościł 14-osobową delegację francuskich stowarzyszeń lokalnych, skupionych i działających w ramach projektu europejskiego Leader. Goście przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Celem wizyty było zwiedzenie powiatu kluczborskiego. Pierwszy dzień pobytu Francuzów upłynął w gminie Lasowice Wielkie. W Lasowicach Małych goście zwiedzili leśną ścieżkę […]

O niebezpieczeństwach czyhających na młodzież

27 października 2007 r. odbyło się, drugie już w tym miesiącu w Lasowicach Małych, regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego. Miejscem spotkania był Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Gościem specjalnym był Paweł Kolczyk, kierownik referatu dochodzeniowo-śledczego KPP w Kluczborku. Omówił obowiązujące przepisy prawa karnego, przybliżył niebezpieczeństwa czyhające na młodego człowieka. Pośród nich szczególną uwagę zwrócił […]

Lasowiczanie we wrocławskim Capitolu

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury z roku na rok stara się poszerzyć swoją działalność kulturalną. Środki uzyskane z programu „Rozwój inicjatyw lokalnych” pozwoliły na przygotowanie programu oferującego możliwość uczestnictwa w profesjonalnych wydarzeniach artystycznych. Pośród nich znalazły się spektakle wyjazdowe do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Zainteresowanie nimi przeszło najśmielsze oczekiwania. W dwóch dotychczasowych, które obejrzeli […]

LDTiK na konferencji w Wiśle

W dniach 15-18 października 2007 r. odbyła się w Wiśle konferencja księży i katechetów diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego w RP, połączona z rekolekcjami jesiennymi. Jednym z jej punktów było współorganizowane przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury spotkanie z pracownikami służby więziennej. Celem tego spotkania było omówienie głównych zagadnień i problemów wychowawczych, na jakie natrafiają rodzice […]

Medale od gminy

Po raz piąty przyznane zostały tytuły „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie”. Ich wręczenia dokonano 26 października 2007 r. W tegorocznej edycji nagrodzono Marię Mastalerz – lekarza z Lasowic Wielkich, Krystynę Michalak – skarbnika gminy oraz ks. Ryszarda Pierona – proboszcza lasowickiej parafii ewangelickiej. Wszystkim laureatom odznaczenia serdecznie gratulujemy.

Przegląd w straży

OSP w Lasowicach Małych 24 października 2007 r. odbyły się przeglądy techniczne jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Kontrolę prowadzili: st. kpt. Maciej Kochanowski, kpt. Ryszard Siemoński – obaj KP PSP Kluczbork, Norbert Waliczek – powiatowy związek OSP, Grzegorz Żwaka – komendant gminny OSP. Jako pierwszą kontrolowano jednostkę OSP w Lasowicach Małych. Komisja po […]