Usługi wodno-kanalizacyjne regulaminowo

17 grudnia 2007 r. wejdzie w życie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący w gminie Lasowice Wielkie.1 Regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy wody i odbiorcy ścieków oraz klientów korzystających z tych usług. W regulaminie określono m.in. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i standardy obsługi odbiorców tych usług, szczegółowe warunki i tryb […]

Uhonorowanie oficerów Służby Więziennej

W dniach 28-29 listopada 2007 r. w podwarszawskim Popowie-Parcelach na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej odbyła się uroczystość przyznania podziękowań i wyróżnień dyrektorom generalnym służb więziennych i dyrektorom okręgowych inspektoratów służb więziennych w Polsce. Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego na uroczystości reprezentował bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej. Nagrodzeni dyrektorzy otrzymali od Biskupa Kościoła podziękowanie […]

Rekolekcje dla studentów w LDTiK

W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 2007 r. w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury odbyły się rekolekcje dla studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Rekolekcyjne spotkanie było poświęcone życiu rozumianemu jako świadoma Obecność. Zajęcia rozpoczynały się każdego dnia wczesnym rankiem od nabożeństwa, po […]

"…jedno serce i cel nas gromadzi…"

Jak co roku, już po raz jedenasty, w pierwszą niedzielę Adwentu w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbyła się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Ponad 1000 młodych chrześcijan, głównie wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelickiego, zebrało się, aby wspólnie śpiewać, modlić się i słuchać Bożego Słowa. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: "Z Chrystusowym krzyżem łatwiej". Kazanie do młodych wiernych wygłosił ks. […]

160 lat parafii oleskiej

Kościół ewangelicki pw. Krzyża Chrystusowego w Oleśnie Śl. ze swoją nową dachówką nad nawą główną Wielka siła trwającej w mocnej wierze oleskiej wspólnoty ewangelickiej spowodowała, że nawet nie posiadając swojego domu spotkań z Bogiem dopięła ona zawiązania własnej parafii. Działo się to w czasie adwentu, czyli przyjścia, równo 160 lat temu. Data 5 grudnia 1847 […]