Ród von Dambrowka

Ród von Dambrowka (Dąbrowka, Dubrawka1, zwany Jaschinski). Górnośląski ród szlachecki, któremu przez Lucae2 i innych przypisywany jest tytuł barona. W będącej kiedyś w posiadaniu tego rodu wiosce Jasienie (powiat oleski) natrafia się na niego też pod nazwą (nazwiskiem) Jaschinski. Posiadłościami tego rodu były poza Jasieniami jeszcze Tuły, Laskowice i inne miejscowości. W różnych zapiskach odnajdujemy […]