Chrobak Kazimierz

NAZWISKO i imię (płeć): CHROBAK Kazimierz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 4 marca 1949, Lasowice Małe ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 23 grudnia 2007, Lasowice Małe pochowany/a: 27 grudnia 2007, cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło •

Polański Stanisław

NAZWISKO i imię (płeć): POLAńSKI Stanisław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Pazdej August

NAZWISKO i imię (płeć): PAZDEJ August (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Sziller Janina

NAZWISKO i imię (płeć): SZILLER Janina (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazana Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Małek Fryderyk

NAZWISKO i imię (płeć): MAŁEK Fryderyk (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Podobne osoby: Malek Friedrich1 Przypisy 1 – mimo rozbieżności dat możliwe, że chodzi o tę samą osobę, przy czym pod datą 1954/55 mogła zostać wcześniej […]

Miska Paweł

NAZWISKO i imię (płeć): MISKA Paweł (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Weiler Ewa

NAZWISKO i imię (płeć): WEILER Ewa (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazana Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Kliś Władysław

NAZWISKO i imię (płeć): KLIŚ Władysław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Wolny Augustyn

NAZWISKO i imię (płeć): WOLNY Augustyn (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): 1954/55 wykazany Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych