Konfederak Bronisław

NAZWISKO i imię (płeć): KONFEDERAK Bronisław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 2007 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło •

Radwański Henryk

NAZWISKO i imię (płeć): RADWAńSKI Henryk (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 2007 pochowany/a: (poza Lasowicami Małymi) Źródło •

Rzepka Zofia

NAZWISKO i imię (płeć): RZEPKA Zofia (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 2007 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło •