Wycieczka do GS-u

Gminne Spółdzielnie pod wymowną nazwą Samopomoc Chłopska po II wojnie światowej wyrastały jak grzyby po deszczu. Niektóre z nich działają do dzisiaj. Ta w Lasowicach Małych już dawno przeszła do historii. GS w Lasowicach Małych znajdował się zaraz za stacją kolejową, w stronę Kuniowa (dyrekcja była przy ul. Stawowej). Wykorzystywał zespół przedwojennych obiektów, z uwagi […]