Dzień Judaizmu w Oleśnie Śl.

17-18 stycznia 2008 r. był Dniem Judaizmu w Oleśnie Śl. Dzień Judaizmu organizuje się, by przybliżyć wiedzę na temat Starszych Braci w wierze oraz na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Ono w Oleśnie Śl. jest bardzo bogate, wszak przed II wojną światową Żydzi stanowili znaczny odsetek mieszkańców miasta. Posiadali tu zorganizowaną gminę, okazałą synagogę i kirkut, […]