Złote gody naszych parafian

Dzielą ze sobą radość życia i jego troski wspólnie od 50 lat. Nasi parafianie, Waltrauda Eryka Gallus z d. Buchwald i Józef Franciszek Gallus. Jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli 11 stycznia 1958 r. Ślubu w kościele ewangelickim w Kluczborku udzielił ks. Karol Sztwiertnia. 20 stycznia 2008 r., podczas niedzielnego nabożeństwa w Lasowicach Wielkich, czcigodna para […]

Absolutorium dla Rady Parafialnej

16 stycznia 2008 r., Zawadzkie: Posiedzenie parafialnej Komisji Rewizyjnej 16 stycznia 2008 r. w Zawadzkiem zebrała się Komisja Rewizyjna naszej parafii, w składzie: Norbert Barcz – przewodniczący, Sylwia Gnoth, Lidia Schoenfeld, Elżbieta Witoszek. W posiedzeniu uczestniczył proboszcz – ks. Ryszard Pieron oraz księgowa parafii – Brygida Pieron. Komisja dokonała sprawdzenia prawidłowości księgowania przychodów i rozchodów […]

Zarys historii oleskich Żydów

Izraelowi, bratu starszemu uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo Adam Mickiewicz O żydowskiej kulturze, jaka zakwitła na Górnym Śląsku i w naszym mieście Oleśnie, możemy niestety już mówić wyłącznie w czasie przeszłym. Dotyczy to zarówno kultury utrwalonej w j. hebrajskim, w jidisz, jak i tej, która […]