Posiedzenie Rady Parafialnej

5 marca 2008 r. w sali katechetycznej w Zawadzkiem odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej naszej parafii. Po powitaniu i modlitwie w porządku obrad znalazła się między innymi dyskusja nad sprawami administracyjnymi nieruchomości parafialnych. Następnie omówiono możliwość uczestnictwa parafian w ewangelizacji satelitarnej ProChrist. Podjęto decyzję o wyjeździe w niedzielę 13 kwietnia br. na transmisję do Katowic. […]

Sesja Synodu Diecezjalnego

1 marca 2008 r. w Katowicach odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obrady zdominowało wysłuchanie, dyskusja i przyjęcie sprawozdań z poszczególnych komisji diecezjalnych, sprawozdania finansowego Biskupa Diecezji oraz preliminarza budżetowego na 2008 r. Podczas nabożeństwa, które odbyło się przed obradami Synodu w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, zostały […]

Zwolniła się sama

Na czwartkowej sesji radni powiatowi mieli głosować w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie przez gminę Lasowice kierowniczki OPS-u Bożeny Małysy. Głosowanie nie odbyło się, bo dzień wcześniej Małysa złożyła wypowiedzenie. Z Gagatem współpracy nie było Bożena Małysa od czterech lat jest kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich. Wcześniej pełniła taką samą funkcję w gminie […]