Święto Reformacji w TVP

Cykliczny 20-minutowy program z życia Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz więcej transmisji z nabożeństw i najważniejszych świąt prawosławnych i ewangelickich – to główne postanowienia nowej umowy między Telewizją Polską SA a Polską Radą Ekumeniczną. O założeniach umowy poinformował KAI abp Jeremiasz, przewodniczący PRE. (…) „porozumienie zawarte 10 września 1996 r. na podstawie ustaw regulujących […]