O Poście w Kluczborku

15 marca 2008 r. w Kluczborku odbyło się regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego pod patronatem Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. Uczestniczyła w nim młodzież wyznania ewangelickiego mieszkająca na terenie wszystkich gmin powiatu kluczborskiego oraz księża wszystkich parafii ewangelickich z tego terenu. Celem spotkania było wspólne przeżywanie okresu pasyjnego. W wigilię Niedzieli Palmowej i wydarzeń […]

Rekolekcje pasyjne

18 marca 2008 r. odbyły się rekolekcje pasyjne w Zawadzkiem. Przeznaczone były dla dzieci uczęszczających na religię w miejscowej sali katechetycznej. W spotkaniu wzięły udział także dzieci ze szkoły w Lasowicach Wielkich. Program rekolekcyjny objął szczegółowe omówienie poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia, modlitwę i śpiew. Państwo Witoszek, gospodarze domu, bardzo gościnnie przyjęli wszystkich uczestników. Było ciasto, […]