Gmina bez LDTiK

W bieżącym roku Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury zrezygnował z konkurowania ze stowarzyszeniami na terenie gminy Lasowice Wielkie o pieniądze publiczne z kasy lokalnego samorządu w celu działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Jednym ze skutków tej decyzji jest zaprzestanie prowadzenia w LDTiK zajęć wyrównawczych dla uczniów miejscowych szkół. Oto co sądzą o tym sami […]

Dotacja na sport podzielona

7 kwietnia 2008 r. gmina Lasowice Wielkie dokonała podziału środków przeznaczonych na zadanie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w poszczególnych sołectwach gminy. Poniżej przedstawiamy wielkość dotacji względem siedziby beneficjenta. Sołectwo – siedziba beneficjenta Kwota dotacji Procent dotacji Chocianowice 5000,00 zł 7,69% Chudoba 22.705,00 zł 34,93% Ciarka 0,00 zł 0,00% Gronowice 10.370,00 zł 15,95% […]

Chocianowice i Gronowice rozwojowe

27 lutego 2008 r. rada gminy Lasowice Wielkie zatwierdziła plany rozwoju miejscowości Chocianowice i Gronowice. Dokumenty te zostały wcześniej przyjęte przez zebrania wiejskie wspomnianych sołectw. Niestety, Lasowice Małe takim opracowaniem nie mogą się poszczycić. Polecamy zapoznanie się z ww. dokumentami. Zmienione 14.04.2008 Dokumenty, o których mowa, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice […]