Majówka w Turawie i okolicach

W weekend 1–3 maja 2008 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennych w Turawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP i służb więziennictwa. Wśród uczestników wymienić należy Biskupa Diecezji Katowickiej ks. bpa Tadeusza Szurmana, prezesa Synodu Kościoła ks. Jerzego Samica, prezesa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ks. Tadeusza Makulę, dyrektora okręgowego służby […]