I Dni Lasowic Małych odbyły się

W dniach 10–11 maja 2008 r. odbyły się I Dni Lasowic Małych. 10 maja 2008 r., Lasowice Małe: I Dni Lasowic Małych (dzień pierwszy) 11 maja 2008 r., Lasowice Małe: I Dni Lasowic Małych (dzień drugi) Organizatorzy dziękują wszystkim Gościom za tak liczne przybycie i za wspólną zabawę. Szczególne podziękowania składają motocyklistom, także tym niespodziewanym, […]

Coś się kończy, coś zaczyna

Cieszymy się, że po dwóch latach starań impreza pt. I Dni Lasowic Małych, wprawdzie z bardzo okrojonym programem, niemniej jednak stała się faktem. Dziękujemy wszystkim za udzielone wsparcie w jej organizacji, w szczególności sponsorom, dziękujemy rownież za przybycie i udział wszystkim Gościom. Mamy nadzieję, że święto mieszkańców i braci strażackiej Lasowic Małych będzie w kolejnych […]