Konferencja nt. antysemityzmu

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało dnia 27 maja 2008 r. w Warszawie konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie przeciw antysemityzmowi. Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie i Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, za pośrednictwem którego prowadzony jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny, reprezentowali na spotkaniu ks. Ryszard Pieron i […]

Debata "Od zrozumienia do akceptacji"

W dniu 2 czerwca 2008 r. w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku odbyła się debata na temat tolerancji „Od zrozumienia do akceptacji”. Debatę przygotowała Jolanta Woźniak. Uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Do debaty zaproszono również gości: zastępcę burmistrza Kluczborka Andrzeja Nowaka, posła […]

MSWiA wspiera LDTiK

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przyznało Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie dotację celową w kwocie 15 tys. zł na remont łazienki w obiekcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. MSWiA wyraziło swoje poparcie dla działalności prowadzonej przez parafię lasowicką na rzecz […]