Szczęść Boże Młodej Parze

14 czerwca 2008 r. w kościele ewangelickim w Zawadzkiem ślubowali sobie wierność i miłość małżeńską Katarzyna Witoszek i Mateusz Treder. Przemówienie ślubne ksiądz proboszcz Ryszard Pieron oparł o słowa z Księgi Przypowieści Salomona 17,18. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy. W przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę dobrej komunikacji wewnątrzmałżeńskiej. Zaznaczył, że […]