Ciekawostki dobrodzieńskie

Reklama dźwignią handlu. W Dobrodzieniu możemy porównać, jak jej formy zmieniały się na przestrzeni lat. Reklama wczoraj… (Möbel Koeppe. Kirchstr. 5–6 [dziś ul. Gładysza]) …i dzisiaj (Leśnicy obniżyli ceny drewna, Nadleśnictwo Lubliniec)

Olesno Śl.: bez zmian

Stary szpital oleski, stan lipiec 2008 r. Budynek starego szpitala w ciągu półtora roku miał zmienić się w nowoczesny kompleks usługowo-biurowy. Jak na razie nadal straszy swoim wyglądem i przyciąga do miasta pasjonatów miejsc opuszczonych. Stupięćdziesięcioletni obiekt powiat – po latach udręki – sprzedał z końcem grudnia minionego roku. Nowy właściciel ze Śląska [? – […]

Z żałobnej karty parafii

14 lipca 2008 r. odbył się w Zawadzkiem pogrzeb śp. Karoliny Katarzyny Treder. Karolinka urodziła się 1 lipca w Strzelcach Opolskich z poważną chorobą serca. Nasz Pan zabrał ją do siebie po 10 dniach życia. Zmarła w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka. Pan Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do […]

Teatr w Lasowicach Małych

Stowarzyszenie Sztukmisja skupia ludzi przekonanych o sile i skuteczności szeroko pojętych działań scenicznych w edukowaniu, nobilitowaniu i inspirowaniu człowieka. Dążymy do tworzenia, współtworzenia i wspierania różnorakich działań teatralnych i parateatralnych dających widzowi przestrzeń do przemyśleń i stawiających go wobec pytań o sens istnienia, istotę piękna, prawdy czy miłości. Staramy się robić to poprzez regularne szkolenia […]