Młodzi o odpowiedzialności

Sobota, 6 września, przebiegła w LDTiK pod hasłem „OPOWIEDZIALNOŚć”. Spotkali się tu pierwsi słuchacze Szkolenia Doradców Szkoły Biblijnej CME z Dzięgielowa, którzy uczestniczyli w nim w latach 2001-2004. Było to już drugie takie spotkanie po ukończeniu tego szkolenia. Pierwsze odbyło się też w LDTiK w 2005r. Spotkanie rozpoczęło się studium biblijnym nt.kosztów uczniostwa i odpowiedzialności […]