Dziękczynny Koncert

Radośnie wysławiajcie Boga wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń pochwalną. Alleluja! Ps. 66, 1.2 Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. Alleluja! Ps. 147,1 Tymi słowami Psalmisty Pańskiego witam na dziękczynnym Koncercie Dożynkowym Szanowni Państwo, Idea chrześcijańskiego śpiewania i grania na chwałę Bogu swoją podstawę odnajduje […]