Konferencja Księży

W Wiśle od poniedziałku do środy 6-8 października 2008r. odbywały się Rekolekcje dla Księzy Diecezji Katowickiej. Tematem rekolekcji było: Miejsce rodziny w Kościele. Wysłuchano referatów i dyskutowano na tematy : Rodzina jako miejsce przekazywania wartości i kształtowania człowieka. Zadania i cele dla pań w parafii Zadana i cele mężczyzn w parafii. Jak pracować z dziećmi […]

Święto Żniw w Oleśnie

W pierwszą niedziele października Kościół ewangelicki obchodził Dziękczynne Święto Żniw. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne zgromadziło także ewangelickich parafian w Oleśnie o godz. 11.00. Ksiądz Ryszard Pieron rozpoczął nabożeństwo odczytaniem psalmu dziękczynnego i błogosławieństwem chleba. Kazanie oparł o słowa z 1 Tm 4.4,5 Wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje […]