Spotkanie kapelanów więziennictwa i pracowników służb więziennych

W Wiśle w dniach 4-7 listopada 2008r. w Ośrodku Kształcenia Kadr Służby Więziennej spotkali się ewangeliccy i prawosławni kapelanii więzienni, przedstawiciele centralnego zarządu służb więziennych, wychowawcy , kierownicy penitencjarni , psychologowie więzienni. Była to coroczna konferencja podczas której rozmawiano o zachodzących relacjach pomiędzy osadzonymi lub tymczasowo zatrzymanymi a kadrą więzienną i osobami pełniącymi posługi religijne […]