Konferencja Księży

W dniach 22-24 czerwca 2009 r. we Wrocławiu odbywa się Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przebiega ona pod hasłem: „Niech cię nikt nie lekceważy, ale bądź wzorem!”, nawiązując w ten sposób więcej Parafie Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie reprezentował Ksiądz Ryszard Pieron xrp

Młodzieżowo w Kluczborku i Lasowicach

W soboty 13 czerwca i 20 czerwca br. odbyły się kolejne spotkania młodzieżowe. Kluczborskie poświęcone było Konfirmacji. Miesiące maj, czerwiec w Kościele ewangelickim, to miesiące w których młodzież przystępuje do Konfirmacji. Na naszym spotkaniu wspominaliśmy i rozmawialiśmy o naszych konfirmacjach. Były też wystawiane zaświadczenia o otrzymanych stopniach z nauki lekcji religii za rok szkolny 2008/2009, […]