Rada Parafialna wprowadzona w urząd.

W Niedzielę Wieczności, Ostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, 22 listopada 2009r. podczas nabożeństwa głównego , które odbyło się w Lasowicach Wielkich o godz. 11. Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp. Tadeusz Szurman, wprowadził w urząd nowo wybraną Radę Parafialną Parafii E-A Lasowice Wielkie. Nabożeństwo zgromadziło wiernych z całej Parafii, którzy przyjechali z filiałów lasowickiej Parafii […]