Gwiazdka dla dzieci

3 stycznia 2010r. w Oleśnie, odbyło się parafialne spotkanie Świąteczno Noworoczne połączone z Gwiazdką dla dzieci. Fotorelacja

Komiskja Rewizyjan Parafii

W Lasowicach Małych, dnia 12 stycznia 2010r. odbyło się posiedzenie Parafialnej Komisji Rewizyjnej. Porządek posiedzenia: Zagajenie Modlitwa 1. Sprawdzenie prawidłowości księgowania Przychodów i Rozchodów Parafii za 2009 roku. 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy parafialnej za 2009 rok. 3. Przegląd Protokołów z Posiedzeń Rady Parafialnej. 4. Przegląd Ksiąg Wieczystych Parafii. 5. Sprawdzenie stanu gromadzenia i przechowywania wszelkich […]