Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 24 stycznia 2010 r. w Lasowicach Małych, po niedzielnym nabożeństwie odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Porządek Zgromadzenia. 1. Powitanie i modlitwa. 2. Powołanie Prezydium oraz przyjęcie porządku obrad. 3. Złożenie gratulacji i podziękowań p. Helmutowi Neugebauer , który przestał być Kuratorem Parafii, Decyzją Rady Parafialnej przyznano mu tytuł Honorowego Kuratora Parafii Lasowice Wielkie. […]