Ligocki Jubileusz 70 urodzin

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Alleluja Ps.119,105 10 lutego br. Jubileusz 70 Urodzin obchodził Pan Ginter Barcz, zamieszkały w Ligocie Oleskiej. Radny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie, Filiał Olesno. Panu Ginterowi, życzymy wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa.