Katyńska Tablica Pamiątkowa

5 marca br. w 70 rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w radzieckich więzieniach i obozach jenieckich odbyły się uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na murach Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, zamordowanych przez radzieckich oprawców strażników więziennych. Józef Konrad Urbańczyk syn Pawła i Albiny z d. Janota, urodzony 23.11.1897r. w […]