Forum Diakonijne w Bytomiu Miechowicach

27 marca br. w Bytomiu- Miechowicach odbyło się Forum Dikomijne, zorganizowane przez Dyrektora Diakonii Katowickiej ks. Jana Raszyka. W forum wzięli udział delegaci parafialnych struktur diakonijnych, pracownicy miejskiego centrum pomocy rodzinie, osoby zajmujące się pracą diakonijną, pielęgniarską, administracyjną w prowadzonych ośrodkach pomocy socjalnej, na terenie świetlic socjoterapeutycznych i w hospicjach. Zebrani podzielili się doświadczeniami , […]