Jubileusz 50 urodzin

21 maja 2010r. jubileusz urodzin obchodziła Pani Brygida Dziadek zamieszkała w Trzebiszynie. Pani Brygidzie z okazji jubileuszu urodzin życzymy wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa Jubilatkę pozdrawiamy hasłem dnia: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. Iz 6,3

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Lasowicach

W dniach 22-23 maja 2010 r. młodzież z Krakowa, Orzesza, Pszczyny, Katowic, Świętochłowic, Opola, Pokoju i Lasowic uczestniczyła w Diecezjalnej Majówce w Opolskiem. Na lasowickiej ziemi, na świeżym powietrzu wśród zielonych łąk i lasów, uczestników przywitał miejscowy duszpasterz – ks. Ryszard Pieron. Pierwszym punktem programu był spacer ścieżką edukacyjną przy wyłuszczarni szyszek. Następnie ponad 40. […]

Majówka w urodziny Kościoła

W dniach 22-23 maja 2010 r. młodzież z Krakowa, Orzesza, Pszczyny, Katowic, Świętochłowic, Opola, Pokoju i Lasowic uczestniczyła w Diecezjalnej Majówce w Opolskiem. Na lasowickiej ziemi, na świeżym powietrzu wśród zielonych łąk i lasów, uczestników przywitał miejscowy duszpasterz – ks. Ryszard Pieron. Pierwszym punktem programu był spacer ścieżką edukacyjną przy wyłuszczarni szyszek. Następnie ponad 40. […]