Krótka historia Kościoła Ewangelickiego

Krótka historia Kościoła Ewangelickiego Kościół Ewangelicko – Augsburski (Ewangelicki, Luterański) bierze swój początek w czasach Reformacji XVI wieku. 31 października 1517 r. ks. dr Marcin Luter przybija do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Kierowane są do ludzi uczonych, profesorów i teologów. Wzywa w nich Luter do publicznej debaty na temat życia i nadużyć […]

Kim jesteśmy

Nazwa Kościół Ewangelicko – Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański) Ewangelicko – ta część nazwy pochodzi od słowa Ewangelia, co znaczy, że w Kościele Ewangelicko – Augsburskim tylko Ewangelia jest podstawą i jedynym kryterium wiary.  Augsburski – bierze się od nazwy niemieckiego miasta Augsburg, gdzie w 1530 r. podczas zwołanego przez cesarza Niemiec sejmu zostało odczytane Wyznanie […]