Wartburg, Eisleben, Wittenberga.

„Wykrzykuj Panu, cała ziemio!” (Psalm 100,1) W dniach 10-12 września 2010r. konfirmanci z wielu parafii diecezji katowickiej oraz z parafii łódzkiej brali udział w wycieczce „Śladami ks. dr. Marcina Lutra”. Jedna z uczestniczek, Emilia Bartnik, tak oto wspomina ten czas: Po długiej i męczącej, ale jakże ciekawej podróży, dotarliśmy w piątek wieczorem do schroniska na […]