Górole z Jawornika w Lasowicach

W niedzielę 17 października 2010 w ewangelickim Kościele w Lasowicach Wielkich odbył się Koncert Dożynkowy. Tegorocznymi artystami -amatorami koncertującymi w Lasowicach Wielkich była grupa śpiewacza Wańcy z Wisły Jawornika. Podczas dziękczynnego koncertu zaprezentowała wiele pieśni dziękczynnych- religijnych, ale główną część koncertu stanowiły pieśni i przyśpiewki świeckie w swojej treści odnoszące się do ludowych zwyczajów związanych […]

Zmarli

7 października 2010 roku zmarła w domu sp. Róża Beata Lipińska z d. Kopic ur. 20.10.1926 r w Trzebiszynie, zamieszkała w Lasowicach Małych ul. Odrodzenia 44 pogrzeb sp. Róży Beaty Lipińskiej odbył się w sobotę 9 października br. z rodzinnego domu do lasowickiej ewangelickiej kaplicy i na cmentarz w Lasowicach Małych. ++++++++++++++++ 8 października 2010 […]