Kaplica w Tarnowskich Górach

Kaplica w więziennej celi W dniu 9 listopada 2010 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach odbyła się ekumeniczna uroczystość poświęcenia kaplicy więziennej. W odzyskanych po dawnej pralni i odremontowanych piwnicach AŚ Tarnowskie Góry, staraniami dyrektora aresztu mjr mgr Marka Łebka, pracowników penitencjarnych i kapelana ewangelickiego przygotowane zostało pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kaplicy więziennej. […]