Komisja Rewizyjna Parafii

We wtorek 1 lutego odbyło się w Lasowicach Małych posiedzenie Komisji Rewizyjnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie. Dokonano sprawdzenia prawidłowości Księgowania Przychodów i Rozchodów Parafii w roku 2010. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Brygidy Pieron prowadzącej księgowość parafialną, oraz ks. Ryszarda Pieron -Proboszcza Parafii i skarbnika Parafii Karola Schoenfeld. Wyrywkowo sprawdzono prawidłowość prowadzenia Księgi Przychodów i […]