Jubileusz 45-lecia Małżeństwa

W niedzielę Palmową 17 kwietnia br. w Zawadzkiem wszyscy parafianie świętowali jubileusz 45-lecia małżeństwa Wandy i Ryszarda Rewuckich. Obecnie Ryszard i Wanda Rewuccy mieszkają w Wielkopolsce, ale jeszcze do niedawna byli aktywnymi członkami lasowickiej parafii. Do swoich najbliższych i przyjaciół przyjechali świętować swój Jubileusz. Życzymy Jubilatom Wiele Bożego Błogosławieństwa