Uroczystości 160 lat Kościoła w Oleśnie

Słowo powitania wypowiedziane przez Proboszcza Parafii Serce pełne radości i wdzięczności chciałoby wszystkich przybyłych Gości powitać imiennie i godnie szanując stanowiska, urzędy jakie piastują i tytuły jakie im przynależą. Pokora i wdzięczność kierowana do Pana Kościoła, każe nam jednak serce pełne wdzięczności nade wszystko kierować w stronę Jezusa Chrystusa, którego Duch jest wśród nas obecny […]