Uroczystości 80-cio lecia parafii w Lasowicach Małych

O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Ps 84 2,3. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego! Alleluja! Dawne dzieje, Ok. 1930 roku w Lasowicach Małych, powstało pragnienie aby wybudować świątynię. Myślano o […]