Czy luteranie to wciąż heretycy?

We wtorek gimnazjaliści pisali pierwszą cześć tegorocznego egzaminu. Wśród zagadnień, które należało rozwiązać, było zadanie opierające się tekście źródłowym z XVI wieku. Wywołał on bardzo duże kontrowersje i stał się przyczyną wystosowania listu otwartego do Minister Edukacji.