Musical o Lutrze

Wielkie dzieło sceniczne na chór i orkiestrę przygotowuje na jubileusz 500-lecia Reformacji Ewangelicki Kościół Westfalii. Oratorium poświęcone ks. Marcinowi Lutrowi zostanie wykonane po raz pierwszy w Święto Reformacji 2015 roku w Dortmundzie. Zaplanowano udział 2000 chórzystów, orkiestry symfonicznej oraz zespołu wykonującego muzykę współczesną. Za piosenki i teksty odpowiedzialni będą cenieni muzyce Dieter Falk oraz Michael Kunze.
Więcej