Wyszywana historia Reformacji na Słowacji – projekt „Gobelin”

Zbliżający się jubileusz 500-lecia reformacji jest okazją dla Kościołów luterańskich na świecie do inicjowania różnorodnych działań upamiętniających dzieje Reformacji. W Ewangelickim Kościele Augsburskiego Wyznania na Słowacji od 2011 roku prowadzony jest projekt „Gobelin”, który koordynuje Związek Kobiet Luterańskich na Słowacji.
Więcej…

Nowy Rok 2015

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.

Rz 15,7
Więcej